HAN Solarboat

Studenten van verschillende HAN opleidingen werken aan de Photon: de boot van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die volledig vaart op zonne-energie. Jaarlijks zijn er internationale wedstrijden waaraan de studenten van het zonnebootteam meedoen.

Elke stageperiode wordt een nieuw team samengesteld dat aan de HAN Solarboat werkt. Studenten van de opleidingen Embedded Systems Engineering, Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen, Elektrotechniek en Communication & Multimedia Design zijn onderdeel van het team. Het doel is om met nieuwe innovaties en optimalisaties steeds betere resultaten te behalen bij wedstrijden.

De volgende technische uitdagingen behoren onder andere tot de werkzaamheden binnen het project die al zijn voltooid:

– Vooronderzoek m.b.t. materialen en aandrijving
– Ontwerp van de romp en technische systemen
– Bouw van de boot
– ‘Black box’ datasysteem en een web-interface voor het monitoren van die data

De zaken die de komende periodes nog worden geïntegreerd zijn:

– Contra-roterende schroef
– Hydrofoils en de aansturing daarvan
– Steer-by-wire systeem

 

Daarnaast zijn er ook niet-technische deelprojecten die door studenten zijn opgepakt:

– Teammanagement
– Organisatie van een zonnebootrace in Doetinchem
– Realisatie van een HAN Solarboat-game.

,

Samenwerking VNO-NCW, Energy CheckUp

MKB Energy CheckUp

logo-mkbecIIME vervult al sinds enige maanden activiteiten voor VNO-NCW, op het gebied van de MKB Energy CheckUp. Dit is een online scan voor bedrijven in het MKB die willen weten hoe het ervoor staat met hun energieverbruik. Er wordt tevens een advies uitgebracht hoe het verbruik kan worden teruggebracht.

De communicatie-activiteiten die IIME al vervult voor de Energy CheckUp worden vanaf september uitgebreid met het realiser van een servicedesk voor dit project.

Hiervoor zoekt IIME Junior Adviseurs voor de Energy CheckUp, die bedrijven zal gaan adviseren en ondersteunen omtrent de te nemen maatregelen n.a.v. de uitkomsten van de energiescan. Deze vacature staat nog open voor studenten die zich interesseren voor duurzaamheid.

Bekijk hieronder de promotievideo voor MKB Energy CheckUp:

,

Uitbreiding werkzaamheden naar IPKW

Op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem blijkt een grote behoefte te zijn aan het versterken van de verbintenis met het onderwijs. Veel bedrijven zijn op zoek naar geschikte leerwerkers, trainees en afstudeerders die vraagstukken kunnen oplossen die betrekking hebben op Energie en Milieutechnologie. IIME gaat deze behoefte vervullen door de Doetinchemse werkzaamheden uit te breiden naar Arnhem.

Door de wekelijkse aanwezigheid van IIME op IPKW kan beter worden ingeschat wat bedrijven nodig hebben en welke studenten daarbij passen. IIME is op dinsdag en op donderdagmiddag te vinden bij IPKW Facility Services in het HB-gebouw (zie plattegrond). Is uw bedrijf gevestigd op IPKW en wilt u weten wat IIME voor u kan betekenen? Neem dan contact op via info@iime.nl of vul het contactformulier in.

Plattegrond IPKW

Maquette van stroomnet

Binnen IIME wordt momenteel door een leer-werkstudent een gedetailleerde maquette van het stroomnet gemaakt. Deze maquette zal knelpunten in het stroomnet in kaart brengen, die bijvoorbeeld ontstaan bij pieken veroorzaakt door het opwekken van wind- en zonne-energie. Binnenkort meer over dit project…

 

Elektrificeren van een landbouwmachine

Binnen IIME is er door studenten gewerkt aan de ontwikkeling en inbedrijfstelling van de schoffelmachine het ‘Monster van Colmschate’. Hiermee is de oude, lawaaiige verbrandingsmotor vervangen. Naast de stille en schone aandrijving levert deze nieuwe opstelling een veel nauwkeuriger stuurgedrag. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Cleantech Center die een faciliterende rol heeft vervuld. Hieronder Jopie van tuinderij Haverkamp over het verloop van het project en hoe de vernieuwde schoffelmachine bevalt.

Oplaadpunt elektrische fietsen

elektrische fietsenstalling

Bij het Slingeland Ziekenhuis is in december 2015 een fiets-snellaadstation met zonnepanelen in gebruik genomen. Hier kunnen elektrische fietsen worden opgeladen. Studenten van IIME hebben hiervoor een displaysysteem ontwikkeld, waarbij de door zonnepanelen opgewekte energie in beeld wordt gebracht.

Dit project heeft geleid tot uitbreiding naar andere platforms, met als resultaat de ontwikkeling van multi-inzetbaar displaysysteem. Dit ‘Smart Display’ kent eindeloze mogelijkheden, mede doordat het eenvoudig geprogrammeerd kan worden voor de inzet in verschillende toepassingen. Het Smart Display is vanaf september 2016 leverbaar.

Lees hier meer..

 

Ontwikkeling van vleugelzeil

Van februari tot en met juni 2015 is een afstudeerder binnen IIME bezig geweest met de ontwikkeling van een vleugelzeil voor een Laser, een eenpersoons zeilboot. Tot de afstudeeropdracht behoorden het vooronderzoek, het ontwerp en de productie van een prototype.

Analyse van een ‘urban windturbine’

In opdracht van een regionale opdrachtgever zijn de rotor en de kraag van een ‘urban’ windturbine geanalyseerd en verbeterd. Het speerpunt van dit project was de inzet van de turbine in bebouwde gebieden met lage windsnelheden en venturi-effecten.

Verduurzaming van een gebouw in Doetinchem

Voor de gemeente Doetinchem is binnen IIME door leerwerkers een onderzoek gedaan naar de verduurzaming van een gebouw. Het onderzoek richtte zich op het plaatselijk energie opwekken, het omlaag brengen van de energiebehoefte en de mogelijkheden om het energieverbruik inzichtelijk te maken. In het pand was de stichting Mini Manna gevestigd, voor wie de verduurzaming van het pand een manier was om meer middelen over te houden om aan hun activiteiten te besteden.

Onder het advies viel onder andere het installeren van zonnepanelen, het vervangen van de koelingen en het installeren van verbruikmeters.