Techniekdag Arnhem verplaatst naar 21 mei 2022

In het kader van de gezondheid hebben VNO-NCW Midden, Rijn IJssel en het regionale bedrijfsleven besloten om de Techniekdag Arnhem te verplaatsen naar 21 mei 2022. Met de oplopende COVID-19 besmettingen vindt de organisatie het niet meer verantwoord een grootschalig evenement te laten plaatsvinden. Op de Techniekdagen kunnen jongeren van 8 tot 14 jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Scholen en bedrijven presenteren doe-activiteiten zodat de bezoekers spelenderwijs kennismaken met techniek.

Na het afwegen van verschillende scenario’s  is ervoor gekozen om het event te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Dan zal ook gehele ENKA-campus van Rijn IJssel gereed zijn om een grote Techniekdag neer te zetten. In de tussentijd zet de werkgroep zich in om het digitale lesprogramma ‘De Grote Mega-Mini Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-Show’ onder de aandacht te brengen bij scholen rondom Arnhem.

Volgend voorjaar

Komend voorjaar pakt VNO-NCW Midden uit met maar liefst vier Techniekdagen in het voorjaar. Op de planning staan de Techniekdag in Rivierenland (12 maart), Techniekdag Achterhoek (9 april), Techiekdag Liemers (14 mei) en Techniekdag in Arnhem (21 mei). Bedrijven die zich in 2022 willen aansluiten, kunnen zich alvast aanmelden op de website.

IIME vervult als projectmanager een overkoepelende en faciliterende rol voor deze techniekdagen. Zie ook onze projectenpagina.