Zelf een drone bouwen?

drones avontuur

Foto: Bart Nijs

‘Oh, we hebben de foto niet opgeslagen. Nu moet de drone weer naar de rebus toe’, zegt Joseph Huynh (11). Daniël Hospers (12) knikt teleurgesteld. Hij kijkt hoe zijn klasgenoot de besturing van de drone bedient en geeft aanwijzingen richting de rebus die bovenaan een pilaar in het gebouw is bevestigd. ‘Iets hoger, ja. Meer naar links. Nu fotograferen!’ De tweede fotopoging lukt en nu buigen de twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium zich over het oplossen van de rebus. Ze hebben nog zeven rebussen te gaan tijdens de afsluitende bijeenkomst van het SEECE Energietalentproject op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

Hoe werkt een drone? Die vraag van middelbare scholieren van de Q-highschool van scholengroep Quadraam vormde het uitgangspunt voor het eerste SEECE Energietalentproject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Veertien scholieren maakten op IPKW kennis met de praktijk. ‘Door scholieren vroeg met elektrotechniek en werktuigbouwkunde in contact te brengen, willen we de instroom bij technische opleidingen vergroten’, zegt Leonie Dijkhof van SEECE Energietalent. Via de Q-highschool en de samenwerking met SEECE Energietalent hebben de leerlingen kennisgemaakt met het driedimensionaal (3D) tekenen, 3D-printen en hebben ze uitleg gekregen over het onderhoud van hoogspanningsmasten met drones door TenneT.

Leonie Dijkhof heeft al ideeën voor nieuwe talentprojecten, zoals het programmeren van technische apparatuur en 3D-printen. ‘Quadraam wil scholieren iets extra’s bieden. De HAN en IPKW hebben de kennis en de faciliteiten daarvoor.’

Meer weten?
Lees meer over Energietalent op de website van Tech Gelderland.

SEECE Energietalent is een van de projecten die IIME uitvoert. Benieuwd welke werkzaamheden IIME oppakt? Bekijk dan de projectenpagina.