Lerend werken – Werkend leren

Per 1 september heeft IIME twee nieuwe leer-werk studenten in dienst. Deze studenten nemen deel aan het programma ‘Werken en Leren met Energie’, waarbij letterlijk en figuurlijk energie ontstaat. Tijdens dit traject doen de studenten op school competenties en kennis op, die direct kunnen worden toegepast in de praktijk. De studenten werken drie dagen in de week voor IIME en zijn direct inzetbaar voor diverse innovatieve projecten van IIME. Zo zullen de studenten werken aan een maquette die het stroomnet in kaart brengt, voor een online energie scan en zullen ze werken aan diverse projecten van derden.

Zelf heb ik de afgelopen twee jaar ook deelgenomen aan een dergelijk traject, namelijk in de deeltijd master International Business. De combinatie van werken en studeren is zeker niet gemakkelijk en vraagt veel energie. Desondanks kan de theorie van de studie direct in de praktijk gebracht worden, wat de leerstof erg tastbaar maakt.

Helaas moet ik een punt zetten achter deze studie, omdat mijn passie op dit moment ligt bij het verder brengen van innovatiehub IIME en QConcepts, dan bij het studeren. Daarbij doel ik op het creëren van nauwere samenwerkingen in de Achterhoek en het openen van deuren voor betrokken partijen, om zo kansen te creëren voor de collega’s, opdrachtgevers en de regio Achterhoek. En natuurlijk voor het begeleiden van de leer-werkers die in september op de stoep staan. Zo is mijn eigen ervaring met het leer-werken toch waardevol gebleken – nu weet ik immers wat erbij komt kijken en kan ik me beter verplaatsen in de mensen die ik van dag tot dag begeleid.