Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Werkzaamheden:
  • Website ontwikkeling en onderhoud
  • Social media beheer
  • Mailings
Opdrachtgever:

Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek

Meer informatie:

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Cases: Achterhoek Onderneemt Duurzaam (uitgelichte afbeelding)

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) is een onafhankelijk initiatief van SIKA, lokale Achterhoekse ondernemersverenigingen en VNO-NCW. AOD helpt ondernemers uit de Achterhoek, samen met ondernemersverenigingen, om duurzamer te ondernemen en energie te besparen. Onder het motto ‘meer winst met minder energie!’ ondersteunt dit initiatief het lokale bedrijfsleven door het aanbieden van energiescans. Deze energiescans geven ondernemers inzicht in hun energieverbruik en de besparingsmogelijkheden.