Overijssel Bespaart

Binnen Overijssel Bespaart worden MKB-ondernemers in de provincie Overijssel gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo kunnen zij geld besparen, aan de aankomende wetgeving voldoen en natuurlijk het milieu ontzien. Diverse gemeenten hebben zich al aangesloten bij het project. Het doel is uiteraard om alle gemeenten aan te haken. IIME draagt bij aan de communicatie in dit project. Zo wordt de projectleiding ondersteund in het maken van presentaties en ander communicatiemateriaal. Daarnaast ontwikkelt IIME de website en is een concept-huisstijl en logo gemaakt, die vervolgens door Studio Boszkers is uitgewerkt (zie hiernaast).

In de Achterhoek en in de gemeente Zutphen zijn ook al projecten aan de gang waarbij IIME betrokken is in onder meer de communicatie en het leveren van junior adviseurs.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

> Energiebesparingsaanpak Zutphen