Overijssel Bespaart

Werkzaamheden:
  • Projectorganisatie
  • Websiteontwikkeling en onderhoud
  • Social media beheer
  • Ontwikkeling offline communicatie middelen
Opdrachtgever:

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland

Meer informatie:

www.overijsselbespaart.nu

Cases: Overijssel Bespaart

Binnen Overijssel Bespaart worden MKB-ondernemers in de provincie Overijssel gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo kunnen zij geld besparen, aan de aankomende wetgeving voldoen en natuurlijk het milieu ontzien. Er zijn diverse gemeenten en ondernemers aangehaakt om het project lokaal draagvlak te geven.