Header Stera Project

STERA: Kennismaken met de echte beroepspraktijk

Project STERA succes op vmbo-scholen Bredere oriëntatie en kennismaken met de echte beroepspraktijk.

In het project STERA werken alle Achterhoekse vmbo-scholen voor de technische vakken samen met het bedrijfsleven en de vier opleidingsbedrijven. Door deze samenwerking kunnen de vmbo-scholen hun leerlingen meer technische keuzevakken aanbieden. Bijzonder aan het STERA project is dat de leerlingen een deel van de praktijkvakken volgen bij bedrijven , onder begeleiding van ervaren beroepsmensen. Hierdoor maken de leerlingen ook kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen zij ervaren hoe het is om in ‘de echte’ praktijk te werken aan concrete opdrachten. Twee bedrijven die deelnemen aan dit project zijn IIME en Tenten Solar.


WENDELL MAMBI, COÖRDINATOR BUITENSCHOOLS LEREN VAN SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM

“Als school is het lastig om de technische lokalen dusdanig in te richten om de ‘echte praktijk’ te kunnen simuleren. De nieuwe samenwerking met onder andere Tenten Solar stelt het Marianum in staat om de vmbo-leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onder andere zonne-

energie. Deze samenwerking met Tenten Solar zorgt ervoor dat het nieuwe keuzevak ‘Duurzame energie’ optimaal kan worden aangeboden, waardoor de leerlingen zich beter kunnen oriënteren op de technische beroepen.”


LEONIE DIJKHOF, MANAGER BIJ IIME IN DOETINCHEM

IIME, Innovatie in Mobiliteit & Energie, stimuleert jongeren om te kiezen voor techniek door ze te enthousiasmeren met gave innovaties. Het is een broedplek voor ideeën waar veel studenten, hbo- en mbo-geschoold, over de vloer komen die samenwerken met professionals. “Wij hebben nu ook onze deuren geopend voor VMBO leerlingen om ze kennis te laten maken met nieuwe technologieën zoals de combinatie van composieten en embedded systems. Dit is geen standaard vak, zowel niet op het VMBO, het MBO als het HBO. Vanuit het STERA project willen wij studenten de mogelijkheid geven met deze unieke combinatie te werken om zowel nieuwe kennis als praktijkervaring op te doen”, aldus Leonie Dijkhof.
Composieten worden vaak gebruikt in de maritieme wereld, in de vliegtuigbranche en ook in de autobranche. Het kan staal en aluminium vervangen doordat het lichter is en door de vormvrijheid zijn er meer constructie mogelijkheden. Embedded systems is een combinatie van software en hardware.
VMBO leerlingen leren bij IIME niet alleen deze nieuwe technieken maar maken ook kennis met het werken in een bedrijf. Zo kunnen zij de benodigde professionele competenties zoals samenwerking binnen een projectgroep, omgaan met klanten en collega’s verder ontwikkelen. Leerlingen worden hier op dezelfde manier behandeld als de medewerkers. Door samen te werkzaamheden voor die dag door te nemen kunnen zij daarna zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren. Zijn er vragen dan staat de deur van één van de collega’s altijd open.
De begeleiding van de vmbo-leerlingen zal waarschijnlijk gebeuren door een leerwerker (een student in opleiding). Een leerwerker kunnen we meer uren inzetten voor de begeleiding dan een medewerker voor dezelfde prijs. Niet alleen goed voor de begeleiding van de leerling maar op deze manier ontwikkelt de leer-werker zichzelf ook. Wij willen leerlingen triggeren om voor de techniek te kiezen. Dat doen wij door het creëren van een wow-effect. Leerlingen gaan iets maken wat ze met trots thuis willen laten zien, bijvoorbeeld door ze een binaire klok te laten maken.”


MARK BENNINK, PROJECTLEIDER EN ILSE ONLAND, OFFICE MANAGER BIJ TENTEN SOLAR IN LICHTENVOORDE

“Tenten Solar, van oorsprong een installatiebedrijf, is sinds 2009 een betrouwbare partner voor solartoepassingen in Nederland”, vertelt Bennink. “We adviseren over duurzame investeringen en leveren installatiesystemen. Als klant is het daarnaast ook mogelijk om gebruik te maken van onze service- en onderhoudscontracten. We leveren en installeren zonnepanelen voor onder andere de (semi)-overheid, agrariërs, de industrie, MKB’ers en particulieren. Dankzij onze ruime ervaring kunnen we onszelf specialist op het gebied van pv-installaties noemen.”

Tenten Solar ervaart dat het lastig is om technisch geschoold personeel te vinden. “Wij willen graag jongere technici aan ons binden”, zegt Onland. “We hebben goede ervaringen met leerlingen van het mbo. Via de bol- of bbl-leerweg kunnen ze bij ons praktijkervaring opdoen. Op die manier zijn er al enkele collega’s bij Tenten Solar ingestroomd. Mark Bennink is daar zelf een goed voorbeeld van.” Door deel te nemen aan STERA hopen Onland en Bennink jongeren al vroeg enthousiast te maken voor de technieken voor het opwekken van zonne-energie en hen zo ook al aan Tenten Solar te binden. Onland: “Vmbo-leerlingen kunnen bij Tenten Solar praktijkervaring opdoen door mee te lopen en mee te kijken met de montageploeg en de elektromonteurs. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ervaring opdoen op het terrein van het werken in een team, gewoon meedoen met de werktijden, met collega’s omgaan, een stukje verantwoordelijkheid leren nemen naar de klant, naar het materiaal en gereedschap. Maar de leerlingen mogen ook meekijken op kantoor bij het intekenen van pv-panelen op een bestaand dak of bij het maken van opbrengstberekeningen.” “Het allermooiste zou natuurlijk zijn als de leerlingen daarna op het mbo bij ons als student terugkomen en na hun studie bij Tenten Solar gaan werken”, vult Mark aan. Voor Onland en Bennink is hun deelname aan STERA dus een investering in goed personeel op termijn.

Bron: Oostgelderlandbusiness.nl (2017)