In je eigen school aan de slag met energiebesparing en duurzaamheid? Scholieren binnen het Voortgezet Onderwijs doen dit tijdens de Energy Challenges. En waar energie zit wil IIME graag helpen. Dat doen we dit keer door aan de hand van een checklist een aanbeveling te maken (al dan niet in samenwerking met de scholieren). In deze checklist staan besparingsmogelijkheden die zij kunnen uitvoeren. Dit is natuurlijk opgesteld aan de hand van een overzicht van het huidige verbruik.

Een energieprofessional van IIME zal verschillende aspecten in kaart brengen tijdens het locatiebezoek. De scholieren zullen op basis van deze gegevens en het advies van de professional een duurzaamheidscampagne opzetten. Elke school vormt een team van ‘energizers’ die het voortouw nemen om de school en omgeving te verduurzamen. De scholieren leren meer van energie, techniek en duurzaamheid om deze om te zetten in actie en resultaat.

Klik hier voor meer informatie over de Energy Challenges.