KRAKE – Krachtige Kernen

Werkzaamheden:
  • Praktijkgericht onderzoek naar Duitse en Nederlandse studenten
Opdrachtgever:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Meer informatie:

www.project-krake.eu

Project Krachtige Kernen, ofwel KRAKE, is opgezet om de toekomstbestendigheid van kleine dorpen te verbeteren. Door demografische ontwikkelingen neemt de vitaliteit van kleine dorpen af. Jonge bewoners verlaten het dorp en vertrekken naar de stad waardoor de vergrijzing toeneemt. De vraag is of burgers in de dorpen hier mogelijk zelf wat aan kunnen doen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft in 3,5 jaar samen met haar Duitse projectpartners en bewoners van Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten gerealiseerd. Hierbij staat het zelfmanagement van de dorpen centraal.

Het project focust zich op complexe thematiek en daarom is het project verdeeld in themagebieden, zogenaamde communities, gevormd met deelnemende pilotdorpen.

Binnen de service community worden concepten beschreven die kleine dorpen ondersteunen bij de vorming van samenwerkingsverbanden, waar bewoners, jongeren, gemeenten en MKB-bedrijven deel van uit kunnen maken. Een van deze concepten zijn de innovatiehub, een samenwerkingsvorm tussen MKB en het onderwijs. IIME is een innovatiehub gericht op vraagstukken rondom energie en mobiliteit en heeft haar met haar expertise bijgedragen aan de internationalisering van het concept innovatiehub.