The O-Zone

Werkzaamheden:
  • Organiseren workshops Lego Mindstorms
  • Ontwikkeling projectplan
  • Content creatie
  • Ontwikkeling offline communicatie middelen
Opdrachtgever:
IPKW

The O-Zone is een hybride leeromgeving op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. In deze omgeving werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven en lectoraten aan energieprojecten, binnen hun reguliere curriculum. Studenten maken kennis met de nieuwste technologieën en actuele vraagstukken

In de hybride leeromgeving ontstaan projectruimtes, rondom specifieke thema’s. Voorbeelden zijn het Mobility Innovation Center (waar schone mobiliteit centraal staat) en het Powerlab (waar de focus ligt op energie in de gebouwde omgeving). Hier komen studenten van verschillende opleidingen samen; ze werken in multi- en interdisciplinair verband aan vraagstukken van bedrijven.

Het project The O-Zone is een antwoord op het tekort aan goed geëquipeerde energieprofessionals. The O-Zone brengt studenten vroeg in hun opleiding in contact met bedrijven en leert ze samenwerken in een projectomgeving. De naam ‘O-Zone’ verwijst naar ‘de drie o’s’: onderwijs, onderzoek en ondernemen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.