IIME en KRAKE (samenwerkingsproject)

Leonie, geboren en getogen in een dorp in Oost-Nederland, weet uit eigen ervaring hoe het is om in een klein dorp te wonen. Dorpen hebben steeds meer moeite met het behouden van de toekomstbestendigheid en attractiviteit van het dorp.  Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkelingen namelijk steeds sterker merkbaar. Jonge bewoners vertrekken en de vergrijzing neemt toe, hierdoor neemt de vitaliteit van kleine kernen af.

Als gevolg sluiten winkels en verdwijnen steeds meer voorzieningen. De vraag is, hoe kunnen burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zelf actie ondernemen om hun dorp leefbaar en attractief te houden. Deze vraag staat centraal in het Nederland-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen (KRAKE). Leonie zal meedraaien in het project als Projectondersteuner (en ervaringsdeskundige) om burgers te mobiliseren. Zij zal als spin in het web fungeren tussen de Programmamanager, Projectleider en de afdeling Project Control voor het Kenniscentrum Business Development and Co-creation van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Meer informatie over het project vind je hier.